SSP - System Sygnalizacji Pożaru

Systemami sygnalizacji pożarowej nazywamy zespół urządzeń służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze.

Podstawą działania systemu są rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki pożarowe, czyli urządzenia reagujące na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w nadzorowanym obszarze. Sygnał z czujki przekazywany jest następnie do centralki, która alarmuje sygnałem pracownika ochrony, lub bezpośrednio najbliższą jednostkę gaśniczą.

W nowszych, bardziej rozbudowanych systemach, centralka identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia (lub jego części), drukuje informację o alarmie na papierowej taśmie lub nawet rysuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym alarmowanym pomieszczeniem - system wizualizacji np. Winmag. Uzupełnieniem czujek są rozmieszczane na drogach komunikacji ogólnej przyciski pożarowe (ręczne ostrzegacze pożarowe zwane w skrócie ROP). Bardziej zaawansowane systemy mogą być rozbudowane o takie elementy jak: czujniki detekcji wczesnych faz pożarów bezpłomieniowych, zarzewi i przegrzewów, liniowe (światłowodowe) detektory temperatury lub stałe urządzenia gaśnicze.

Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 • Budynkach handlowych lub wystawowych:
  a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 • Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 • Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Przede wszystkim stawiamy na solidność i estetykę wykonania naszych instalacji. Naszym priorytetem jest zadowolony klient. Służymy fachowym doradztwem w zakresie instalacji i doboru sprzętu. Opieramy się na sprawdzonych produktach znanych firm. Prowadzimy sprzedaż sprzętu i materiałów instalacyjnych w konkurencyjnych cenach.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie poparte certyfikatami zdobytymi na szkoleniach organizowanych m.in. przez ESSER / Honeywell Polska oraz HILTI Polska


Wszystko zależy od tego co ma być monitorowane pod kontem bezpieczeństwa pożarowego. 

Listę wykonanych przez Nas instalacji w tym zakresie mogą Państwo sprawdzić w dziale Lista Realizacji

Centrala pożarowa ESSER

Czujka dymu ESSER

ROP- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ESSER