DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r.).

Właściwie wykonana instalacja DSO jest niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa każdego obiektu. Każdą instalację poprzedzamy szczegółową analizą potrzeb naszego klienta.

Listę wykonanych przez Nas instalacji w tym zakresie mogą Państwo sprawdzić w dziale Lista Realizacji

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy