BMS - Systemy Zarządzania Budynkami

BMS (Building Management Systems) to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort. 

Poziomy BMS:

 1. Poziom pierwszy jest poziomem najniższym. Tu każdy system obecny w budynku działa niezależnie od innych systemów, z którymi może komunikować się jedynie za pomocą połączeń fizycznych
 2. Na drugim poziomie zintegrowane ze sobą podsystemy komunikują się ze sobą za pomocą łącza szeregowego z wykorzystaniem kontrolerów
 3. Poziom trzeci umożliwia dostęp do informacji przesyłanej między systemami za pomocą sieci LAN
 4. Natomiast najwyższy poziom – czwarty, uzyskiwany jest przez połączenie wszystkich urządzeń i systemów za pomocą wspólnej magistrali systemowej (EIB/KNX, LonWorks, BACnet) 

Do podstawowych funkcji systemu BMS należą funkcja alarmowa, informacyjna oraz funkcja automatycznej regulacji.  

Zaletą funkcji informacyjnej jest możliwość stałej kontroli urządzeń znajdujących się w systemie. Pozwala to na określenie parametrów pracy tych urządzeń takich jak np. czas pracy, pobór mocy, wydajność, awaryjność, aktualny stan (włączony/wyłączony) itp.  
Uzyskane informacje wykorzystuje funkcja automatycznej regulacji, która dzięki nim może regulować i kontrolować pracę urządzeń, dostosowując ją do wymagań użytkownika.  
Do zadań funkcji alarmowej należy monitorowanie elementów systemu i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dzięki tej funkcji jest możliwe zintegrowanie systemu monitoringu (system kamer – system CCTV, system sygnalizacji pożarowej, ale również czujników reagujących na zmiany stężenia gazów, naruszenie ustalonych barier –system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)), z systemem alarmowym, dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO), a także siecia teleinformatyczną, dzięki której informacja z budynku zostanie natychmiast przesłana do odpowiednich służb (Policja, Straż pożarna, Ochrona itp.). 
BMS pozwala na integracje elementów wykonanych w różnych standardach (EIB/KNX, LonWorks, BACnet) w jeden system. Dzięki temu można stworzyć system, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom użytkownika. 
Dzięki budowie modułowej systemy BMS można dowolnie rozbudowywać instalację, wyłączać jedynie niektóre elementy systemu, ograniczyć szkody wywołane awarią jednego segmentu. Taka budowa sprawia, że cały system staje sie bardzo elastyczny. 

Poszczególne podsystemy mogą być sterowane przez BMS-a za pośrednictwem modułów sterujących lub przez niezależne centrale, co pozwala na pełną niezalezność realizacji poszczególnych zadań (autonomia systemu). 

Systemy BMS realizują funkcje:

 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją
 • systemy alarmowy i monitoringu
 • systemy sterowania zasilaniem UPS
 • integracja innych systemów automatyki w budynku

Korzyści ze stosowania systemów BMS:

 • oszczędność energii - dzięki integracji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia
 • możliwość analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów
 • możliwość szybkiej diagnostyki usterek w instalacji oraz pomoc w definiowaniu ich przyczyn
 • podniesienie komfortu przebywania w pomieszczeniach

Systemy BMS najczęściej instalowane są w hotelach, budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej (sklepach, urzędach, szpitalach, szkołach), obiektach sportowych i rekreacyjnych. Posiadają także wiele zastosowań specjalistycznych - zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, zakładach przemysłowych i ciepłownictwie.