Pracowity przełom roku 2020/2021

Mimo panującej pandemii nie zwalniamy tempa. Jesień oraz zima upłynęły nam szybko pod znakiem prac związanych z systemami sygnalizacji pożaru. Wśród prowadzonych w tym okresie realizacji znalazły się między innymi: Zamojski Dom Kultury, oraz elektrownie: TURÓW w Bogatyni i JAWORZNO

W Zamojskim Domu Kultury w ramach przeprowadzonej modernizacji obiektu wykonaliśmy instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru, a także system oddymiania klatek schodowych. Po zakończeniu robót budowlanych przystąpimy w najbliższym czasie do prac uruchomieniowych i odbiorowych przy udziale Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Jeżeli chodzi o elektrownie, to jesteśmy obecni na tych strategicznych obiektach z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju już od kilku lat. Na elektrowni JAWORZNO w ostatnim czasie uczestniczyliśmy w przeglądzie rocznym systemów SSP, DSO, DTS oraz Systemu Gaszenia. W przypadku elektrowni TURÓW w Bogatyni, uczestniczymy cały czas w pracach na budowie Układu Nawęglania nowobudowanego Bloku nr 7 również w zakresach systemów bezpieczeństwa. W naszym zakresie jest System Sygnalizacji Pożaru, System Oddymiania oraz system gaszenia poszczególnych obiektów technologicznych takich jak: zasobnik szczelinowy, wieże przesypowe, kruszarkownia oraz estakady nawęglania.