Zabrze "Śląskie Centrum Chorób Serca"

Zabrze "Śląskie Centrum Chorób Serca"

Grudzień 2014 to kolejne zadanie przyjęte przez naszą firmę. Podjęliśmy się na zlecenie firmy ELIN Sp. z 0.0. wykonać instalację systemu kontroli dostępu (KD) oraz trzymaczy drzwiowych na Budowie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu seg. C.

Prace trwają, a planowane ich zakończenie to marzec 2015.

System KD obejmuje objęte nim pomieszczenia oraz oddziały. Drzwi wyposażamy w czytniki kart, przyciski otwarcia, przyciski wyjścia awaryjnego, a także przyciski zwalniające i trzymacze drzwiowe. Cały system spięty oczywiście będzie z instalacją SSP.

Na powyższym obiekcie podjęliśmy się również ułożenia okablowania systemu VAV, przekazu obrazu i dźwięku z sal operacyjnych do auli audytoryjnej im Prof. Zbigniewa Religi. Po uruchomieniu systemu będzie możliwa komunikacja wizyjna i dźwiękowa w czasie wykonywanych operacji.

Poniżej kilka zdjęć z budowy.

Zabrze "Śląskie Centrum Chorób Serca"

Zabrze "Śląskie Centrum Chorób Serca"

Zabrze "Śląskie Centrum Chorób Serca"