CASTORAMA Rybnik

W miesiącu sierpniu modernizowaliśmy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na obiekcie Castorama w Rybniku.

Do naszych zadań należał montaż nowej instalacji oświetlenia oparty na centralnej baterii firmy Hybryd sp. z o.o. Aby było to możliwe musieliśmy ułożyć trasy z koryt pożarowych. Całość instalacji została spięta z czujnikami zaniku faz w lokalnych rozdzielnicach elektrycznych. Stare oświetlenie zostało zdemontowane i poddane utylizacji a na jego miejsce zamontowaliśmy nowoczesne oprawy firmy Hybryd oparte o technologię LED.