Prace przy systemach sygnalizacji pożaru na terenie Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince

Listopad 2017 to powrót na teren PMA w Oświęcimiu. Tym razem do naszych zadań wraz z firmą SMART-TECH należało zabezpieczenie baraków więziennych i wież strażniczych w Brzezince poprzez wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Prace komplikował stan budynków, a także nadzór konserwatorski. Dodatkowym utrudnieniem było, iż by prowadzić instalację zmuszeni byliśmy rozbierać dachy baraków. Z zadania wywiązaliśmy bez zarzutów i instalacje zostały odebrane z początkiem grudnia. Kolejnym naszym zadaniem na terenie PMA w Oświęcimiu była konserwacja systemu SSP na budynku głównym, skrzydle konserwatorskim jak i na magazynach. Sprawdzono zadziałanie wszystkich elementów, a także sterowań. System działa bez zastrzeżeń.