Państwowe Muzeum AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu

Jesień 2016 upłynęła między innymi pod znakiem wykonania Instalacji SYSYEMU SYGNALIZACJI POŻARU na budynku głównym Państwowego Muzeum AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu.

Wykonywane prace oparte były na systemie firmy ESSER. Obejmowały kompletne wykonanie pętli dozorowych wraz z elementami sterującymi. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji do naszych podstawowych obowiązków należało zabezpieczenie znajdujących się eksponatów, a także demontaż istniejącej instalacji i tymczasowa ochrona budynku przed zagrożeniem ogniowym. Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

Z powierzonego zdania firma DTinstalacje wywiązała się perfekcyjnie, co skutkowało uruchomieniem instalacji i podpisaniem odbioru końcowego w dniu 06.12.2016r. Prace prowadziliśmy dla APiSmart Sp z O.O. z siedzibą w Krakowie.

Poniżej kilka zdjęć z realizacji

http://www.auschwitz.org/