DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r.).

Właściwie wykonana instalacja DSO jest niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa każdego obiektu. Każdą instalację poprzedzamy szczegółową analizą dla potrzeb naszego klienta.

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Referencje

Do tej pory udało nam się wykonać system w kilku znaczących obiektach: m.in. PLAZA Rybnik (podwykonastwo), ENEL-MED Kraków (wykonastwo), GALERIA KRAKOWSKA Kraków (powykonawczo). Aktualnie wykonujemy system na jednym z najbardziej prestiżowych obiektów w kraju, na Stadionie ŚLĄSKIM w Chorzowie. W trakcie modernizacji trybuny zachodniej oraz zadaszenia obiektu, powstaje całkiem nowy obejmujący cały obiekt system DSO. Całość wspierana będzie systemem SINAPS.